Är du redo att ta nya steg mot ett arbete?

Rusta och Matcha är en tjänst för dig som behöver individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Syftet med Rusta och Matcha är att så snabbt som möjligt kunna få ett jobb eller börja studera.

 

Under tiden som du deltar i Rusta och matcha ska du fortsätta att följa din planering med Arbetsförmedlingen, söka jobb och lämna aktivitetsrapporter precis som vanligt.

 

Efter sex månader utvärderar din arbetsförmedlare och du hur det har gått och bedömer om du behöver ytterligare sex månader av Rusta och matcha. Du kan erbjudas tjänsten under max två perioder, det vill säga 2 x 6 månader.

Rusta och matcha är en tjänst för dig som behöver individuellt anpassat stöd i sökandet efter ett arbete. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare. Syftet med tjänsten är att du så snabbt som möjligt ska komma ut i arbete eller börja studera. Det är dina förutsättningar och behov som styr. Innehållet i tjänsten anpassas helt utifrån vad du och din handledare anser att du behöver göra eller lära dig för att få ett arbete.

Tillsammans mot nya mål!

Vi erbjuder gruppverksamhet med syfte att tillhandahålla verktyg som kan stärka deltagarens kompetens samt egna förmåga att öka sina chanser på arbetsmarknaden genom aktivt och självständigt jobbsökande. Gruppverksamhetens mål är att samtliga teman som är relevanta i sökandet efter ett arbete berörs och fördjupas under hela perioden som deltagaren är inskriven hos BackToWork. Utöver ordinarie veckoteman kommer utrymme även ges till externa föreläsare, studiebesök samt arbetsgivarträffar.

 

Dina ansökningshandlingar och personliga marknadsföring är din biljett till ett arbete. Därför lägger vi tonvikt på både gruppbaserat och individuellt stöd gällande hur du bäst kan förmedla dina kompetenser och egenskaper till arbetsgivare.

 

All kontakt sker mestadels på plats i våra lokaler.

 

 

Dina behov och förutsättningar i fokus!

Ditt individuella stöd sker genom motiverande samtal med din handledare/coach. Fokus ligger på vad du behöver ta för steg för att komma vidare i ditt jobbsök eller mot studier. Tillsammans arbetar vi aktivt och målinriktat för att du ska nå ett framgångsrikt resultat.

 

 

matchning mot arbetsgivare

Genom kartläggning av dina förutsättningar och kompetenser strävar vi efter att tillhandahålla kontakter med lämpliga arbetsgivare. Kontakter kan ske genom arbetsgivarträffar, studiebesök och rekryteringsmässor.

RUSTA OCH MATCHA

Back to work

 

 

Hantverkargatan 5

722 12, Västerås

 

021 448 03 30

 

Sociala medier

 

 

 

Navigation

Hem

BackToWork 2018. Hemsidan är framtagen av Erik Halvarsson.